Opis inwestycji

Nazwa zadania:

Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„Rozbudowa drogi krajowej nr 53 na odcinku Olsztyn- Szczytno”

Lokalizacja:

województwo: warmińsko-mazurskie
powiaty: olsztyński, szczycieński
gminy: Purda, Pasym, Szczytno

Zakres inwestycji:

Rozbudowa drogi krajowej nr 53 na odcinku Olsztyn- Szczytno.

Pobierz w wersji PDF >>>

Początek opracowania:

Projektowana przebudowa rozpoczyna się na rondzie pomiędzy miejscowościami Szczęsne i Klewki.

Przebieg opracowania

Warianty przebiegu trasy:

 • Wariant czerwony – przebieg istniejący dk53 z korektami łuków w planie i profilu
 • Wariant niebieski – nowe przebiegi na odcinkach obwodnic miejscowości Klewek i Trękuska, Tylkowa i Pasymia oraz Gromu i Jęcznika,
 • Wariant zielony – nowe przebiegi na odcinkach obwodnic miejscowości Klewek i Trękuska, Tylkowa i Pasymia oraz Gromu i Jęcznika.

Plany sytuacyjne do pobrania:

Odc. 1 Klewki-TrekusekOdc. 2 Trekusek-TylkowoOdc. 3 Tylkowo-LeleszkiOdc. 4 Leleszki-JecznikOdc. 5 Jecznik-Korpele
wariant czerwonyArk. 1
Ark. 2
Ark. 3
Ark. 4
Legenda
Ark. 1
Ark. 2
Ark. 3
Ark. 4
Ark. 1
Ark. 2
Ark. 3
Ark. 4
Ark. 1
Ark. 2
Ark. 3
Ark. 4
Ark. 1
Ark. 2
wariant niebieskiArk. 1
Ark. 2
Ark. 3
Ark. 4
Ark. 1
Ark. 2
Ark. 3
Ark. 4
Ark. 5
Ark. 1
Ark. 2
Ark. 3
Ark. 4
wariant zielonyArk. 1
Ark. 2
Ark. 3
Ark. 4
Ark. 1
Ark. 2
Ark. 3
Ark. 4
Ark. 1
Ark. 2
Ark. 3
Ark. 4

Wizualizacje:

CZERWONYNIEBIESKIZIELONY

Koniec opracowania:

Opracowanie kończy się w miejscu początku projektowanej obwodnicy Szczytna.

Cel zadania inwestycyjnego:

Stworzenie bezpiecznego i komfortowego połączenia komunikacyjnego Olsztyna ze Szczytnem poprzez:

 • poprawę geometrii drogi, w tym likwidację łuków poziomych i pionowych o małych promieniach,
 • dostosowanie parametrów technicznych drogi do istniejącego i prognozowanego natężenia ruchu,
 • przebudowę lub rozbudowę skrzyżowań drogi krajowej nr 53 z drogami innych kategorii,
 • poprawę warunków życia mieszkańców terenów przyległych do istniejącego odcinka drogi krajowej nr 53, w tym zastosowanie ochrony akustycznej lub budowę obwodnic miejscowości.

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie:

 • skrzyżowań jednopoziomowych,
 • mostów, wiaduktów, przepustów,
 • dróg obsługujących przyległy teren,
 • ścieżek pieszo-rowerowych i chodników,
 • przejść dla zwierząt,
 • odwodnienia drogi,
 • ekranów akustycznych,
 • urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

Podstawowe parametry techniczne:

Przekrój1×2
Klasa drogiGP*
Dopuszczalne obciążenie11,5 t/oś
Prędkość projektowa**80 km/h
Szerokość pasa ruchu3,50 m
* GP – droga o ograniczonej dostępności poprzez skrzyżowania/węzły, oddzielenie ruchu lokalnego od tranzytu, wydzielenie ruchu pieszo-rowerowego.
** Prędkość projektowa – parametr techniczny wskazujący na bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa ruchu, niezwiązany bezpośrednio z prędkością dopuszczalną na drodze.

Harmonogram realizacji:

I kwartał 2022 – III kwartał 2023

Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego oraz wybór wariantu inwestycji preferowanego do realizacji.

I kwartał 2025

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

2024 – 2030

Wykonanie projektów technicznych, przetargi na realizację, roboty budowlane.