Aktualności

  • 10.04.2024r. – W zakładce OPIS INWESTYCJI zamieszczono aktualne plany sytuacyjne ze studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowego oraz wizualizacje trasy.

  • 31.03.2023r. – W zakładce OPIS INWESTYCJI zamieszczono plany sytuacyjne z aktualnymi przebiegami wariantów zaktualizowanymi po spotkaniach informacyjnych z mieszkańcami.

  • 6-10-2022r. – godzina 16.00 spotkanie informacyjne „on-line” dla mieszkańców.

Link do dołączenia się do spotkania

Celem spotkania jest poinformowanie lokalnej społeczności oraz wszystkich zainteresowanych o planowanym przedsięwzięciu oraz zebranie opinii odnośnie planowanej inwestycji oraz proponowanych wariantów przebiegu DK 53 na odcinku Olsztyn-Szczytno.


  • 23-09-2022r. – W zakładce OPIS INWESTYCJI zamieszczono plany sytuacyjne zaktualizowane o najnowsze ortofotomapy z nalotów lotniczych wykonanych pod koniec sierpnia br.

  • 17-12-2021r.

Została podpisana umowa na wykonanie Studium Techniczno- Ekonomiczno-Środowiskowego pomiędzy Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział GDDKiA w Olsztynie a Transprojektem Gdańskim sp. z o.o.