Spotkanie informacyjne

Prezentacja ze spotkania informacyjnego – 06.10.2022r.

Nagranie ze spotkania informacyjnego – 06.10.2022r.

Link do dołączenia się do spotkania informacyjnego >>>


Opis inwestycji

Formularze badania opinii społecznej dotyczących przedsięwzięcia

można przesyłać w terminie: do dnia 07.11.2022 r.:

Formularz badania opinii społecznej

pocztą lub drogą e-mail na adres:

Transprojekt Gdański Sp. z o.o.; ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdańsk;

biuro@tgd.pl

lub

GDDKiA Oddział w Olsztynie, al. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn;

sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Materiały informacyjne zostały wyłożone w miejscach widocznych na terenie Urzędu Gminy w Purdzie, Urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu, Urzędu Gminy w Szczytnie oraz zamieszczone na portalach internetowych tych urzędów a także w mediach społecznościowych. Ponadto ogłoszenia pojawią się w dodatkach lokalnych do prasy.

Inne materiały do pobrania:

Plakat informacyjny dla Gminy Purda

Plakat informacyjny dla Miasta i Gminy Pasym

Plakat informacyjny dla Gminy Szczytno

Informator A4

Spotkanie informacyjne – folder

PLANY SYTUACYJNE

Odszkodowania za nieruchomości zajęte pod planowaną inwestycję >>>