Inne dokumenty

Odszkodowania za nieruchomości zajęte pod planowaną inwestycje

Na mocy decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (uzyskanie planowane jest na przełomie 2026 i 2027 r.), po uzyskaniu przez nią ostateczności, nieruchomości zajęte pod pas drogowy staną się na mocy prawa własnością Skarbu Państwa. Dotychczasowym właścicielom przysługuje odszkodowanie za zajętą nieruchomość lub jej część. Postępowanie w sprawie wypłaty odszkodowania jest wszczynane przez wojewodę z urzędu, co oznacza, że właściciele nieruchomości nie muszą czynić żadnych dodatkowych starań, aby otrzymać odszkodowanie. Decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje wojewoda w oparciu o operat szacunkowy opracowany przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, powołanego przez wojewodę.

Szczegółowo o procedurach nabywania nieruchomości pod budowę dróg można przeczytać na naszej stronie internetowej: wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę dróg krajowych.